Welkom.ETAG Project.Nieuwsbrieven.Foto Album.Contact.sponsoren.Informatie.ANBI-Status.
ETAG - Ecole Technique Automobile de Gisenyi - Saint Jean

Helaas na 1½ jaar abrupt het einde wegens de oorlog in Rwanda

Door de onlusten werden de opleidingen abrupt beëindigd en werd de school nagenoeg geheel leeggeroofd enkel de gebouwen bleven gespaard.

 

Het bestuur wenst iedereen hartelijk te danken
die op welke wijze dan ook het project hebben gesteund.

  

 

14 oktober 1992

ETAG  start op 14 oktober 1992 met als doel een opleiding tot automonteur.
De school is volledig ingericht met machines, gereedschappen, instructiemodellen
en een keur aan Franstalige technische boeken voor leraren en leerlingen.
De ETAG geldt als een van de best geslaagde ontwikkelingsprojecten in Rwanda.

 

 

 

april 1994

Met beperkte middelen is het 1ste schooljaar en ook het 1st en 2de trimester van 2003/2004 goed afgesloten. De werkplaats/garage zijn voldoende ingericht met werkbanken en bankschroeven
en zijn er voldoende handmachines en gereedschappen aanwezig.

Na ruim 8 jaar werd met heel veel pijn en moeite het onderwijs hervat.
Voor de herstart van de school werden per container de noodzakelijke uitrustingen verzonden.

 

7 oktober 2002
2003 -2004

In aanwezigheid van het voltallige bestuur van onze stichting en diverse
autoriteiten heeft de "inauguration" (inhuldiging) van de school plaatsgevonden.

25 februari 2005

ETAG - The Story ...

 

2018 ...
... 1987

- Dank zij de Belgische Ambassade te Kigali is de school uitgebreid met 2 leslokalen en 2 bureau ruimten.

-  In de regenperiodes (2x per. jaar) is er een overvloed aan water.
Dank zij de NL. Ambassade te Kigali zijn de gebouwen voorzien van dakgoten met water opvangsysteem. In dit systeem is een waterpomp aangebracht, zodat de school beschikt over een min of meer onafhankelijke watervoorziening.

 

mei 2008

Eerste bezoek aan Rwanda van Jan Korbee en Jan Marcelis

 

6 januari 1987

Jan Korbee richt de Stichting J.H.R. d.w.z. Fondation Aide aux Jeune du Rwanda op.
Het DOEL van deze stichting: “In het kader van Ontwikkelingssamenwerking, in het derde wereldland Rwanda één of enige kleinschalige projecten te helpen realiseren, die van structurele aard zijn, die gericht zijn op lotsverbetering van het volk van Rwanda en in het bijzonder op het creëren van toekomstmogelijkheden voor de jeugd”.

 

 

15 januari 1990

Begonnen met de bouw van de school en het inzamelen van goederen en geld.

1990

Een 8 jaar lange stille en zwarte periode zonder duidelijke informatie of berichtgeving van de ETAG één groot vraagteken boven het ETAG project.

Verhalen over moorden en vreedheden duiken op maar niemand kan iets bevestigen over de situatie en de huidige stand van zaken. Het is lijdzaam toezien naar het einde van de oorlog.

Een eerbetoon aan de vele slachtoffers van zinloos geweld in dit land.

 

?

DIPLOMA UITREIKING AAN DE EERSTE BEKROONDE LEERLINGEN !!!
Jan Marcelis heeft zijn 24 ste bezoek aan Rwanda volbracht. Tijdens deze periode zijn de diploma's "mécanicien A2" aan de 38 eerst geslaagde leerlingen in de geschiedenis van de ETAG uitgereikt.

 

9 juni 2007

Jan Marcelis wordt na de terugkeer van zijn 18de reis naar Rwanda benoemd tot lid in de “Orde van Oranje Nassau” wegens zijn verdienste in Rwanda.
 

 

29 april 2004

De realisatie van www.etag.nl en het on-line zetten van de website met als enige doelstelling de werkzaamheden van het ETAG project toe te lichten aan een groter publiek.
Deze website wordt geheel up-to-date gehouden door Marc De Paep en gesponsord door de firma Service Center Echo
De familie De Paep heeft steeds nauwe banden gehad met het ETAG project daar in het verleden de vriendschapsbanden werden gelegd met wijlen Dhr. De Paep Roger en zijn echtgenote Mvr. Van Schoor Maria de stichters van het "Schoenfabriek ECHO - RWANDA" een van de KIAKA projecten uit Kanama.

7 januari 2004
Anno 2009

Op dit moment is de school weer volledig ingericht en voorziet de ETAG in een volwaardige opleiding tot het Rwandese staatsdiploma "Mécanicien Automobile MAU-A2".
Het schooljaar - verdeeld in 3 trimesters en tussenliggende vakanties - loopt gelijk met het kalenderjaar.
Er zijn 3 klassen MAU-4, MAU-5 en MAU-6 van het voortgezet beroepsonderwijs.
Elke klas beschikt over een eigen leslokaal voor theorie, er is een computerlokaal en modellenzaal.
Voor het Praktisch onderwijs beschikt de school over een zodanige hoeveelheid aan modellen en
instructiemiddelen, dat het bisdom onlangs het naastgelegen terrein ter beschikking heeft gesteld
van de ETAG. De gebouwen moeten echter nog geschikt worden gemaakt.

 

 

 

Door middel van fondswerving wordt door ons naar geldmiddelen gezocht voor de verdere uitbouw van de school.- De benodigde som bedraagt € 55.540.

Nieuw punt: In totaal zijn nu 129 monteurs geslaagd voor het officiële staats-diploma MAU A2 (Mecanicien Automobile A2)

 

Eind 2009
14 april 2009

De GETAG (garage ETAG) is compleet ingericht met machines, gereedschappen, testapparatuur enz.
en voldoet daardoor aan alle eisen welke aan een moderne werkplaats kunnen worden gesteld.
Uit de werkzaamheden in de garage moeten inkomsten worden gegenereerd om de
exploitatiekosten van de school te bestrijden, zelfstandig te kunnen opereren en zodoende minder
afhankelijk te worden van ontwikkelingshulp.

 

Met grote dankbaarheid en erkentelijkheid aan alle sponsoren en iedereen die heeft bijgedragen aan het behalen van dit resultaat kunnen wij u melden dat deze financiering gedekt is en bij ons bezoek aan de ETAG in Rwanda van 10 april tot 2 mei 2010 het startsein van de bouwactiviteiten is geven.  

Binnen enkele maanden zal de uitbreiding van de ETAG klaar zijn zoals omschreven in het contract.

 

 

april-Mei  2010
sept - okt  2010

De uitbreiding met het praktijk gedeelte is gerealiseerd.

Het is mogelijk om nu onder bijna ideale omstandigheden voor de leerlingen dit zo belangrijke onderdeel van hun opleiding te verzorgen zowel theoretisch als praktisch.

Nu bestaat ook de mogelijkheid om aanvullende opleidingen te verzorgen voor garagehouders en hun  personeel waardoor er weer extra inkomsten zijn voor de hoge exploitatiekosten van de school.

januari 1995

januari 1995 overlijden van Jan Korbee, medeoprichter van de ETAG.
Dank en alle eer aan hem bij het stichten van dit project ETAG.

 

 

Door DED (Deutsche Entwicklungs Dienst) is een Assistent-Techniek voor een periode van 3 à 5 jaren ter beschikking van de ETAG gesteld. Bovendien is de ETAG opgenomen in de activiteiten van GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) die zich inzet voor de economische ontwikkeling van Rwanda vooral in deze regio.

1 maart 2008
29 maart 2011

29 maart 2011 officiële opening van de uitbreiding van de ETAG met het nieuwe praktijkgedeelte en ook weer de diploma-uitreiking aan 30 nieuwe automonteurs.

juni 2013

De oude hefbrug in de garage vervangen door een nieuwer exemplaar geschonken door FONTYS AUTOMOTIVE lerarenopleiding TU Eindhoven. Instructiemodellen geïnstalleerd in het praktijkgedeelte van de ETAG.

september 2013

- Aanwezig geweest bij het 25 jarig jubileum van de” Ecole Secondaire Saint Jean de Murunda”. In 1988 betrokken geweest bij de opbouw en inrichting van deze school, waaruit door reorganisatie de ETAG in Gisenyi is ontstaan.   

- Na een werkbezoek van de Minister van Technisch Onderwijs van Rwanda aan de ETAG werden wij uitgenodigd voor een ontmoeting met de minister. De minister vertelde zeer onder de indruk te zijn van de opzet en inrichting van de ETAG en de school als voorbeeld stelt voor de opleiding van automonteurs in Rwanda. Hij gaat investeren in de school om deze uit te breiden en mogelijkheden te scheppen om meer aandacht te schenken aan de praktijk van de monteuropleiding. Van ons wordt medewerking gevraagd om ervaren Senior-Experts (gepensioneerden) te werven om dit te realiseren.

 

1 januari 2014

De directeur ETAG Frère J.M.Vianney Azibereho is opgevolgd door Frère Gaspard Gahima.

De oud-directeur is hoofd van de Orde der Josephites geworden. Een zeer eervolle benoeming voor alle technische broeders in Rwanda, Burundi en Oeganda.

 

 

Het werven van een Senior-Experts ETAG is geslaagd.

Dank zij eindelijk hulp van het Ministerie van Technisch Onderwijs van Rwanda zijn instructie- middelen ontvangen en zijn in de computer zaal nieuwe computers geplaatst voorzien van gedetailleerde Engelstalige leerprogramma’s.

Het aantal leerlingen is verdubbeld tot ongeveer 200.